20 thg 12, 2016

Hướng Dẫn Report Checkpoint Facebook 2016

Dưới Đây là video Hướng dẫn chi tiết cách để báo cáo một tài khoản faceook nào đó dính checkpoint yêu cầu xác minh danh tính nhé ! :D

chi tiết xem ở video :D

Cứ Ăn Chơi Cho Hết Đời Trai Trẻ - Để Về Già Lặng Lẽ Đạp Xích Lô !


EmoticonEmoticon