6 thg 11, 2016

Chia Sẻ Tools Tự Động Đăng Ký Tai Khoản Facebook Số Lượng Lớn - Extension Reg Clone Facebook

----Tools Reg Clone FB---

Kết quả hình ảnh cho facebook account

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG:
BƯỚC 1: CHỈ DÙNG ĐƯỢC COCCOC + CHORME
BƯỚC 2: VÀO SETTING + EXTENSIONS
BƯỚC 3: [✔] DEVELOPER MODE + LOAD UNPACKED EXTENSIONSBƯỚC 4: CHỌN THƯ MỤC SONG QUAY LẠI FACEBOOK VÀ LÀM VIỆC

[+] TỰ ĐỘNG VERIFY SỐ ĐIỆN THOẠI
[+] TỰ ĐỘNG VERIFY EMAIL
[+] TỈ LỆ CHECKPOINT RẤT ÍT

Cứ Ăn Chơi Cho Hết Đời Trai Trẻ - Để Về Già Lặng Lẽ Đạp Xích Lô !